Faculty

Katarina Antunac
Martina Bašić Koretić
Ingrid Belac Lovasić
Anuška Budisavljević
Natalija Dedić Plavetić
Anto Dujmović
Josipa Flam
Marijana Jazvić
Josipa Jović Zlatović
Zlatko Marušić
Ivan Milas
Branka Petrić Miše
Stjepko Pleština

Paula Podolski
Maja Prutki
Nera Šarić
Majana Soče
Mario Šekerija
Robert Šeparović
Vesna Telesmanić Dobrić
Ilijan Tomaš
Snježana Tomić
Željko Vojnović
Eduard Vrdoljak
Ljiljana Vukota
Rado Žic